Strona główna Bezpieczny Kredyt Bezpieczny Kredyt 2% – Kalkulator

Bezpieczny Kredyt 2% – Kalkulator

Pierwsze Mieszkanie - kalkulator - Bezpieczny Kredyt
Pierwsze Mieszkanie - kalkulator - Bezpieczny Kredyt

Przedstawiamy nasza autorską wersję narzędzia: Bezpieczny Kredyt 2% – Kalkulator. Narzędzie zostało zaktualizowane i dostosowane do założeń, które zawiera projekt Ustawy O Pomocy Państwa W Oszczędzaniu Na Cele Mieszkaniowe, który został 3 lutego 2023 roku został skierowany do prac legislacyjnych.
Chcieliśmy, aby pierwsze kalkulator programu Pierwsze Mieszkanie – kalkulator korzyści – posiadał dodatkowe funkcje takie jak porównanie ze standardowym kredytem, czy generowanie harmonogramu.

Aktualną wersję narzędzia można ściągnąć z linku poniżej artykułu.

Możliwości kalkulatora Bezpieczny Kredyt 2%

 • wybór kwoty kredytu
 • możliwość zmiany oprocentowania kredytu bankowego w okresie pierwszych 10 lat
 • możliwość zmiany Wskaźnika Kwartalnej Stopy Procentowej publikowanego w komunikatach Banku Gospodarstwa Krajowego
 • wybór okresu kredytowania
 • możliwość symulacji harmonogramu spłat
 • zestawienie podstawowych danych kredytu Bezpieczny Kredyt 2% w ramach programu Pierwsze Mieszkanie
 • zestawienie kosztów w przypadku adekwatnego kredytu na standardowych warunkach
 • oszczędność na odsetkach wynikająca ze skorzystania z preferencyjnego kredytu.
 • moment przejścia z rat malejących na raty równe

Założenia przyjęte w kalkulatorze

  • rynkowe oprocentowanie
  • Wskaźnik Kwartalnej Stopy Procentowej aktualizujemy do aktualnego w danym kwartale
  • standardowe oprocentowanie niezmienne w całym okresie kredytowania
  • oprocentowanie w okresie dopłat obliczane zgodnie z założeniami projektu ustawy (pisaliśmy wcześniej, że to nie będzie 2% + marża, jak to było szeroko komunikowane)
  • pierwsze dziesięć lat spłaty w systemie rat malejących
  • pozostały okres w systemie rat równych
  • standardowy kredyt z oprocentowaniem stałym spłacany w systemie rat równych
  • wszystkie kwoty w Bezpieczny Kredyt 2% – Kalkulator zaokrąglone są do pełnych złotych.
  • przyjęta metodologia kalkulacji opiera się na danych z projektu ustawy przekazanej przez Ministerstwo Technologii i Rozwoju do konsultacji.
Pobierz kalkulator Pierwsze Mieszkanie - Bezpieczny Kredyt