Strona główna Edukacja Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2%

Program Pierwsze Mieszkanie - pytania i odpowiedzi
Program Pierwsze Mieszkanie - pytania i odpowiedzi

Bezpieczny Kredyt 2% w pytaniach i odpowiedziach – FAQ

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęstsze pytania zadawane o bezpieczny Kredyt 2%. Sprawdź czy możesz skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie.

Kiedy startuje Bezpieczny Kredyt 2%?

Program Pierwsze Mieszkanie ma ruszyć 1 lipca 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami Rządu pierwsze banki maja być już wtedy gotowe na przyjmowanie wniosków.

Dla Kogo jest Program Pierwsze Mieszkanie?

Program Pierwsze Mieszkanie przeznaczony jest dla osób, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, albo zbudować pierwszy dom jednorodzinny.

Czy kredyt jest tylko na nowe mieszkania?

Nie. Nieruchomość może pochodzić zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Kredytobiorca musi spełniać wymogi banku kredytującego, szczególnie w kwestii posiadania wymaganej zdolności kredytowej.
Ponadto do dnia udzielenia Bezpiecznego Kredytu mieszkaniowego nie można być właścicielem domu lub mieszkania oraz nie może przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. (wszyscy kredytobiorcy musza spełniać ten warunek).
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
– posiadamy nie więcej niż 20% udziałów w nieruchomości, w której nie zamieszkujemy, a którą nabyliśmy w drodze dziedziczenia
– przed ukończeniem pełnoletności nabyliśmy w drodze dziedziczenia, lub darowizny mieszkanie lub dom oraz zbyliśmy je także przed uzyskaniem pełnoletności.

Czy jest ograniczenie wieku?

Tak. Przynajmniej jeden z kredytobiorców nie może mieć ukończonych 45 alt w dniu złożenia wniosku.

Czy mogę posiadać inny kredyt hipoteczny?

Z programu wyklucza:
– posiadanie w dniu złożenia wniosku o Bezpieczny Kredyt 2% innego kredytu hipotecznego, którego celem jest nabycie mieszkania lub domu, lub
– posiadanie przed złożeniem wniosku o kredyt z dopłatą innego kredytu hipotecznego na nabycie mieszkania lub domu, jeśli umowa zawarta została w okresie 3 lat przed wnioskiem o Bezpieczny Kredyt 2%.
Powyższe nie dotyczy kredytów na działkę.

W jakich ratach trzeba będzie spłacać kredyt?

W okresie dopłat kredyt będzie spłacany w systemie rat malejących. Po upływie tego okresu kredyt automatycznie zaczyna być spłacany w ratach równych (annuitetowych). Oczywiście będzie można zawnioskować o pozostawienie dalej rat malejących.

Co stanie się w momencie utraty dopłat?

Kredyt stanie się standardowym kredytem zgodnie z oferta banku, w którym był brany. Kredyt automatycznie zacznie być spłacany w ratach równych.

W jakich przypadkach trzeba zwracać otrzymane dopłaty

Jedynym przypadkiem, kiedy konieczny będzie zwrot dopłat jest orzeczenie wobec kredytobiorcy prawomocnego wyroku sądu związanego z wyłudzeniem Bezpiecznego Kredytu 2%.

Jak oprocentowany będzie Bezpieczny Kredyt 2%?

Ustawa nie określa ostatecznego oprocentowania kredytu. Mówi tylko o wysokości dopłaty. Wartość tą będziemy odejmować od oprocentowania kredytów oferowanych przez banki komercyjne. Dlatego efektywne oprocentowanie będzie uzależnione od tego w jakim banku zaciągniemy kredyt.

Czy kredyt jest ze stałym oprocentowaniem?

Przez okres dopłat kredyt będzie kredytem z oprocentowaniem stałym, spłacanym w systemie rat malejących. Po tym okresie i po upłynięciu czasu na jaki mieliśmy ustalone oprocentowanie stałe będzie można wybrać, jakie oprocentowanie ma być dalej. Zmienne czy stałe.

Czy Bezpieczny Kredyt 2% można łączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego?

Nie do końca. Można łączyć tylko z gwarancją. Dzięki temu można mieć kredyt bez wkładu własnego, ale nie obowiązują limity maksymalnej ceny metra kwadratowego nieruchomości. Nie możemy tez korzystać ze spłaty rodzinnej.

Czy gdy nie posiadam wymaganego wkładu własnego, to obowiązują mnie limity ceny metra kwadratowego nieruchomości?

Nie. Ogólne stwierdzenie, że Bezpieczny Kredyt 2% można łączyć z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym wprowadza w błąd. BK2% nie jest łączony z RKM, tylko z samą gwarancją, która także jest elementem RKM. Limity cen metra kwadratowego dotyczą RKM, a nie samej gwarancji.

Jakie są dodatkowe koszty kredytu?

Parametry kredytu nie mogą być gorsze od innych oferty banku komercyjnego, który będzie udzielał kredytu.

Czy po 10 latach rata wzrośnie?

Nie wiadomo. Będzie to uzależnione od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w Polsce. Między innymi od poziomu stóp procentowych i poziomu oprocentowania kredytów po okresie dopłat.
Program przewiduje mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, np. wydłużenie okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia będzie nadmiernie obciążała budżet domowy kredytobiorcy.

Czy będzie można korzystać ze spłaty rodzinnej po narodzinach trzeciego i kolejnego dziecka?

Nie.

Jaki jest limit ceny m2 mieszkania?

Nie przewidziano wprowadzania limitu ceny metra kwadratowego nieruchomości.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu?

Bezpieczny Kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie może zostać udzielony kredyt w wysokości:
– 500 tys. zł dla osoby samotnej bez dzieci
– 600 tys. zł dla pozostałych

Czy będą ograniczenia maksymalnej rocznej puli środków przeznaczonych na dopłaty?

Tak. Przewiduje się, że pula ta będzie stopniowo rosła od 2024 r. do 2027 r. Później będzie systematycznie zmniejszana.

Czy Bezpieczny Kredyt 2% będzie miał limity w 2023 roku?

Nie. Aktualny projekt ustawy nie przewiduje w 2023 r. publikowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego komunikatów o wstrzymaniu przyjmowania wniosków. Komunikaty takie wchodzą dopiero 1 stycznia 2024 r.

Czy jeśli mój współmałżonek lub partner z którym wychowuję wspólnie co najmniej 1 dziecko ma, lub miał mieszkanie, mogę skorzystać z programu?

Nie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiadamy nie więcej niż 1/2 udziału w nieruchomości, w której nie zamieszkujemy od 12 miesięcy, a która nabyliśmy w drodze dziedziczenia.

Czy kredyt przysługuje osobom będącym w związkach nieformalnych?

Tak, lecz tylko jeśli wychowują wspólnie co najmniej jedno dziecko.

Czy kredyt można przeznaczyć jednocześnie na zakup działki budowlanej oraz budowę na niej domu?

Tak.

Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to mogę skorzystać z programu?

Nie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiadamy nie więcej niż 1/2 udziału w nieruchomości, w której nie zamieszkujemy, a która nabyliśmy w drodze dziedziczenia.

Jakie banki będą udzielały kredytów?

Banki komercyjnych które wezmą udział w programie.

Czy obcokrajowcy będzie mogli otrzymać kredyt z dopłatą?

Tak, pod warunkiem, że prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium Polski. Jeśli prowadzą takie gospodarstwo poza terytorium naszego kraju warunkiem jest prowadzenie go z inną osobą posiadającą polskie obywatelstwo (oboje muszą przystąpić do kredytu).

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Rodzina na Swoim”, lub „Mieszkanie dla Młodych”?

Nie.

Czy określony jest minimalny wkład własny?

Nie ma. Brakujący wkład własny (do poziomu 20% kosztów inwestycji) zostanie objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu kredytobiorca dostanie całą kwotę na swoją inwestycję.

Ile kosztuje gwarancja?

1% kwoty kredytu objętej gwarancją. Opłata jest jednorazowa.

Czy określony jest maksymalny wkład własny?

Maksymalny możliwy do wniesienia wkład własny wynosi w Bezpiecznym Kredycie 2% 200 tys. zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy celem jest budowa domu, a ten wkład stanowi wyłącznie niezabudowana działka („goła”). Wtedy obowiązuje nas zasada, że suma wartości działki i zaciąganego kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł. (max kredyt to nadal jednak 600 tys.)

Czy jest określony procentowy maksymalny wkład własny?

Nie.

Prezentacja Programu Pierwsze Mieszkanie