Strona główna Bezpieczny Kredyt Bezpieczny Kredyt 2% – ile dostanę na budowę?

Bezpieczny Kredyt 2% – ile dostanę na budowę?

Bezpieczny Kredyt 2% - ile dostanę na budowę?
Bezpieczny Kredyt 2% - ile dostanę na budowę?

Co chwila otrzymuję pytania o możliwość kredytowanie budowy domu ze środków pochodzących z Bezpiecznego Kredytu 2%. Niby temat powinien być zamknięty, ponieważ zostało to już dawno rozstrzygnięte przez zapisy w ustawie, ale okazuje się, że nie.
Internet zalany jest obecnie wszelkiej maści ekspertami od Bezpiecznego Kredytu 2%. Nawet prawnicy zaczynają się „doktoryzować” w tym temacie. Coraz więcej filmów, analiz, opinii. Coraz więcej też wersji tego ile dostanie się kredytu na budowę domu. Połowa informacji nie ma nic wspólnego z prawdą zawartą w ustawie. Najwięcej problemów sprawia właśnie kredyt na rozpoczętą już budowę. Jednak po kolei.

Bezpieczny Kredyt 2% – Ile dostaniemy na budowę domu na swojej działce? – interpretacja ustawy

Przypadek 1. PUSTA DZIAŁKA BEZ ROZPOCZĘTEJ BUDOWY

Jeśli wkładem własnym jest jedynie pusta działka to jedyną zasadą, która obowiązuję jest to, że suma wartości samej działki i kwoty kredytu nie może przekraczać 1 miliona zł.
(oczywiście nadal max. kwota samego kredytu ustalona w ustawie to 500 tys. w przypadku Singla bez dzieci i 600 tys. w przypadku reszty).

Przypadek 2. DZIAŁKA Z ROZPOCZETA BUDOWĄ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 200 TYS. ZŁ.

Ogólną zasadą w Bezpiecznym Kredycie 2% jest to, że suma naszego wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł. To dotyczy większości celów finansowania i tylko niekiedy mamy od tej zasady odstępstwa (Przypadek 1).
Dlatego też gdy naszym wkładem własnym jest działka z rozpoczęta budową czy działka i środki pieniężne, to łączna wartość tego wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł. Dodatkowo wiemy że max. kwota kredytu w ustawie to 500 tys. w przypadku Singla bez dzieci i 600 tys. w przypadku reszty. Tu też ta zasada obowiązuje.

Przykład 3. DZIAŁKA Z ROZPOCZETA BUDOWĄ O WARTOŚCI PONAD 200 TYS. ZŁ

W trakcie procesu legislacyjnego do ustawy został dodany jeden przypadek. Chodziło o osoby, które rozpoczęły budowę domu z własnych środków, ale przez spowodowany inflacją wzrost cen materiałów i robocizny, nie były swojej budowy w stanie dokończyć. Z myślą o niech stworzono wyjątek.

Jeśli stopień zaawansowani budowy jest duży, to będą oni mogli zaciągnąć Bezpieczny Kredyt 2% bez spełniania warunku ograniczenia wkładu własnego do 200 tys. zł. Jednakże w tym przypadku max. kwota kredytu, która otrzymają to 100 tys. zł (Singiel bez dziecka) lub 150 tys. zł (reszta kredytobiorców).
Autorzy dodali tu także ograniczenie sumy kredytu i wartości budowy do 1 miliona zł, oraz graniczenie czasowe. Mianowicie, rozpoczęcie takiej budowy musi nastąpić przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1 lipca 2023

Ten dodany wyjątek, nie wpływa w żaden sposób na wcześniejsze zasady (Przypadek 1 i Przypadek 2). Jest extra a nie zamiast.
Nie miał także w założeniu dotyczyć te wszystkich rozpoczętych budów, ale tylko tych, które są na ukończeniu.

DLACZEGO LIMIT 150 TYS. ZŁ NIE DOTYCZY KAŻDEJ ROZPOCZĘTEJ BUDOWY?

Standardową zasadą ustawy jest to, że max. wkład własny nie może być większy niż 200 tys. I można uzyskać 500 i 600 tys. zł. Powyżej tej kwoty wkładu uzyskanie BK2% w ogóle nie jest możliwe.

Są także wyjątki. Jeden z nich dotyczy właśnie budowy.
Można otrzymać Bezpieczny Kredyt 2% bez spełniania warunku max. wkładu w kwocie 200 tys., ale kwota udzielonego finansowania może wynosić max tylko 100 i 150 tys.

Poniżej odpowiednie fragmenty docelowej ustawy o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym i Bezpiecznym kredycie 2%.

Powyższy wyjątek jest dodatkiem do standardowych zasad, a nie zamiast nich. W żadnym wypadku nie powinno się go interpretować jako ich anulowanie.

Odpowiedzi na te i inne pytania o Bezpieczny Kredyt 2% od dawna uzyskać można na prowadzonym przez mnie forum poświęconym temu produktowi: https://www.facebook.com/groups/kredythipotecznyporady

Krzysztof Bontal
Proferto Sp. z o.o.
tel. 695-855-627