Strona główna Uncategorized Jak to interpretować?

Jak to interpretować?

Ostatnio większość mediów cytuje artykuł jednej z firm o wyczerpaniu środków na Bezpieczny Kredyt 2%. Choć już to samo stwierdzenie jest mocno naciągane ze względu na brak dobrych danych wejściowych to tym razem chciałbym się zająć inną kwestią.

W artykule tym przyjęte zostało, że Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje przyjmowanie wniosków w danym roku przy osiągnięciu 90% wykorzystania zaplanowanych środków na ten rok, lub 75% zaplanowanych środków na kolejny rok.

Czy to stwierdzenie na pewno jest zgodne z ustawą? Czy ono jest logiczne?

Zobaczmy ten zapis i kwoty z projektu ustawy (łatwiej się czyta bo są w jednym miejscu.):

Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29, wynosi w:

1)     2023 r. – 8 000 000 zł;

2)     2024 r. – 941 000 000 zł;

3)     2025 r. – 1 107 000 000 zł;

4)     2026 r. – 1 432 000 000 zł;

5)     2027 r. – 1 725 000 000 zł;

6)     2028 r. – 1 581 000 000 zł;

7)     2029 r. – 1 301 000 000 zł;

8)     2030 r. – 1 152 000 000 zł;

9)     2031 r. – 1 054 000 000 zł;

10)   2032 r. – 1 010 000 000 zł.

2. W przypadku gdy w danym roku łączna wysokość wprowadzonych do systemu ewidencji dopłat kwot, o których mowa w art. 9b ust. 7 ustawy zmienianej w art. 29, osiągnie:

1)     90% kwoty stanowiącej równowartość środków przewidzianych w ustawie budżetowej na ten rok do przekazania do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 lub

2)     75% kwoty limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29, na rok następny

– BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o wstrzymaniu przyjmowania w danym roku wniosków o udzielenie kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29.

Idąc za wcześniejszą interpretacją przyjrzyjmy się co byłoby w roku 2027.
Budżet tego roku to 1 725 000 000 zł. Natomiast wstrzymanie przyjmowania wniosków miałoby odbywać się w momencie gdy dopłaty osiągną pułap 75% kwoty z następnego roku, czyli z 1 581 000 000 zł. To daje tylko 1 185 750 000 zł.

Z jakiego powodu w ostatnim roku udzielania kredytów miałoby być wstrzymanie wniosków przy wykorzystaniu tylko 2/3 dostępnej kwoty ?

Czy ustawy nie powinno się interpretować w taki sposób, że (przykład) w 2024 roku BGK:

  • po osiągnieciu 90% kwoty budżetu na 2024 rok wstrzymuje przyjmowanie wniosków, w których, uruchomienie kredytu lub jego pierwszej transzy nastąpiłoby w roku 2024
  • po osiągnieciu 75% kwoty budżetu na 2025 rok wstrzymuje przyjmowanie wniosków, w których, uruchomienie kredytu lub jego pierwszej transzy nastąpiłoby w roku 2025

?