Strona główna Edukacja Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu – FAQ

Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu – FAQ

Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu
Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu

Czego dotyczy zwolnienie z podatku PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości mieszkalnej?

Wszystkie poniższe odpowiedzi dotyczą zakupu prawa:

  •   własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność

  • własności budynku jednorodzinnego mieszkalnego

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

  • spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego

Zwolnienie z opłacania podatku PCC dotyczy transakcji zawartych od dnia 31 sierpnia 2023.

Czy lokal stanowiący odrębną nieruchomość bez założonej księgi wieczystej jest zwolniony z PCC?

TAK.

Czy w przypadku sprzedaży domu, zwolnienie obejmuje także działkę, na której stoi dom?

TAK, TAKŻE JEŚLI GRUNT JEST W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM.

Czy zwolnieniu podlega zakup udziałów?

NIE.

Czy zwolnieniu podlega zakup nieruchomości przez Małżeństwo bez rozdzielności majątkowej, jeśli jeden z Małżonków jest, lub wcześniej był już posiadaczem mieszkania lub domu?

NIE. KAŻDY KUPUJĄCY MUSI SPEŁNIAC WARUNKE PIERWSZEGO LOKUM (WYJĄTEK TO UDZIAŁ NIE WIĘKSZY NIŻ 50% NABYTY W DRODZE DZIEDZICZENIA)

Czy warunek nieposiadania nieruchomości mieszkalnej dotyczy tylko nieruchomości na terytorium Polski?

NIE. DOTYCZY TO TAKŻE NIERUCHOMOŚCI POZA GRANICAMI POLSKI.

Czy na zwolnienie z podatku wpływ ma obywatelstwo, lub miejsce zamieszkania?

NIE.

Informacje na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 na pytania Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.