Strona główna Analizy Jak w Bezpiecznym Kredycie 2% nadpłacić więcej niż 200tys. zł w pierwszych...

Jak w Bezpiecznym Kredycie 2% nadpłacić więcej niż 200tys. zł w pierwszych 3 latach?

Interpretacje
Interpretacje

OGRANICZENIA WCZEŚNIEJSZEJ SPŁATY

Powszechnie wiadomo, że Bezpieczny Kredyt 2% ma swoje ograniczenia wynikające zarówno z ustawy jak i z procedur konkretnych banków. Dotyczy to także wcześniejszych nadpłat kapitału, ponad to, co wynika harmonogramu spłat. Ogólnie przyjęło się że główna zasada brzmi:
Tracimy dopłaty jeśli suma wniesionego wkładu własnego i przedterminowych nadpłat w pierwszych 3 latach przekroczy 200 000zł.
To jednak nie jest cała prawda. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

KIEDY TRACIMY DOPŁATY?

Wg ustawy, dopłaty kończą się, jeśli dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że:

–     spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu lub

–     spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub

–     łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 (200 000zł), lub

–     łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu”

CO TU JEST ISTOTNE?

W powyższym fragmencie bardzo ważne są słowa „lub”. Oznaczają one, że wystarczy spełnić jeden z wyjątków, aby dopłaty mogły być kontynuowane. To powoduje, że nawet, gdy w pierwszych 3 latach nie jesteśmy w stanie wywiązać się już z warunku ograniczenia wkładu i nadpłat do 200 000 tys. zł, to nadal możemy nadpłacać spełniając któryś z pozostałych punktów.

Czyli jeśli łączna wysokość nadpłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu, nadal możemy nadpłacać.

SPRAWDŹMY JAK TO WYGLĄDA NA KONKRETNYM PRZYKŁADZIE

Załóżmy, że:

  • zaciągamy kredyt na max. możliwą kwotę bez wkładu własnego: 500 000 zł na 30 lat (360 msc.)
  • nie wnosimy żadnego wkładu własnego
  • oprocentowanie kredytu wynosi 7,14%
  • aktualna dopłata wynosi 5,14% (Wks=7,14)
  • efektywne oprocentowanie końcowe wynosi więc 2%
Jak w Bezpiecznym Kredycie 2% nadpłacić więcej niż 200tys. zł w pierwszych 3 latach?

Pierwsza rata takiego kredytu po dopłatach to 2222 zł.
Od razu po zaciągnięciu kredytu (w momencie spłaty pierwszej raty) nadpłacamy max. możliwą jednorazową kwotę, która w naszym przypadku wynosi 200 000 zł. Dzięki temu kolejna (druga) płatność spada nam już do 1329 zł. W tym momencie nadpłacamy więc różnicę pomiędzy tą i pierwszą ratą (893 zł). Znów spada nam kapitał i czynność powtarzamy aż do 36-tej raty.

Jak w Bezpiecznym Kredycie 2% nadpłacić więcej niż 200tys. zł w pierwszych 3 latach?

Jak widać na załączonym zrzucie z kalkulatora Bezpiecznego Kredytu 2% łącznie w okresie pierwszych 3 lat nadpłacimy prawie 235 000 zł.
Nie złamiemy żadnego z warunków wynikających z ustawy, a więc także nie utracimy prawa do dopłat.

Jeśli końcowe oprocentowanie kredytu będzie wyższe niż w zastosowanym przykładzie, to także będzie można więcej nadpłacić. Gdy niższe – nadpłacimy mniej.
Dużo więcej możemy spłacić łącznie także przy krótszym okresie kredytowania. Mając kredyt na minimalne 15 lat możemy wg założeń z naszego przykładu nadpłacić nawet 260 000 zł.

Krzysztof Bontal
Proferto Sp. z o.o.
tel. 695-855-627

Najlepsze forum o Bezpiecznym Kredycie 2% - Grupa Dyskusyjna
Najlepsze forum o Bezpiecznym Kredycie 2% – Grupa Dyskusyjna