Strona główna Bezpieczny Kredyt Projekt ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% już w Sejmie

Projekt ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% już w Sejmie

Projekt ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% już w Sejmie
Projekt ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% już w Sejmie

23 marca 2023 rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe trafił do Sejmu. Od razu też został skierowany do pierwszego czytania poprzez wpisanie do porządku dziennego 74-ego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2023 r.

Treść projektu ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% jest tożsama z tym, który 14 marca 2023 został przyjęty przez radę Ministrów. Znalazło się w nim kilka istotnych zmian w stosunku do pierwotnej treści.