Strona główna Bezpieczny Kredyt Limit ceny nieruchomości

Limit ceny nieruchomości

Bezpieczny Kredyt 2% - limity cen nieruchomości
Bezpieczny Kredyt 2% - limity cen nieruchomości

W założeniach do projektu nie podawano informacji dotyczącej maksymalnej ceny mieszkania (Bezpieczny Kredyt). W projekcie, który został przesłany do konsultacji znajdują się jednak informacje, które jasno wpływają na jej poziom.

Kredyt będzie mógł być udzielony w maksymalnej wysokości:

  • 600 tys. zł – małżeństwa, lub rodzice z co najmniej jednym dzieckiem
  • 500 tys. zł – pozostali uprawnieni

W projekcie znajduje się także informacja o wysokości maksymalnego możliwego wkładu własnego. Ten został określony jako 200 tys. zł.

Z obu powyższych informacji możemy więc wnioskować, że maksymalna cena mieszkania, na które będziemy mogli zaciągnąć kredyt w programie Pierwsze Mieszkanie to:

  • 800 tys. zł – małżeństwa, lub rodzice z co najmniej jednym dzieckiem
  • 700 tys. zł – pozostali uprawnieni

Lepiej to ma wyglądać w przypadku budowy domu, jeśli jedynym wkładem własnym będzie działka. Suma wkładu i kwoty kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł.