Strona główna Analizy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – 8 ważnych zmian

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – 8 ważnych zmian

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Za miesiąc, bo dokładnie 01.03.2023 roku Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (dotąd Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy) wejdzie w nowej odsłonie. Pierwsza wersja preferencyjnego kredytu miała kilka niedociągnięć, które w dużej mierze zostały poprawione.

Podstawą zmian są przyjęte już wcześniej:

Wprowadzone zmiany spowodują, że więcej osób będzie mogło skorzystać z tego produktu. Więcej nieruchomości będzie można sfinansować i więcej różnych wersji rozwiązania wybrać.

1. ZMIANA NAZWY NA RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY

Przede wszystkim zniknie dotychczasowa nazwa Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy. Zostaje zastąpiona nazwą Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Jest to spowodowane głównie jedną ze zmian o której niżej.

2. NOWE CELE FINANSOWANIA

Preferencyjny kredyt będzie mógł być także przeznaczony na:

  • Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego
  • Spółdzielcze własnościowe prawa do domu
  • Kooperatywę mieszkaniową
  • Dom jednorodzinnych, w którym wydzielonych jest więcej niż jeden lokal mieszkalny (w domyśle np. dom dwulokalowy)

3. WZROST WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZYJMOWANYCH DO OBLICZANIA MAKSYMALNEJ CENY METRA KWADRATOWEGO NABYWANEGO MIESZKANIA

  • z 1,3 do 1,4 w przypadku zakupu na rynku pierwotnym i wkładu budowlanego
  • z 1,2 do 1,3 w przypadku nabycia na rynku wtórnym mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Wyższe wartości współczynników pozwolą na zakwalifikowanie do programu droższych nieruchomości.

4. WYSOKOŚĆ GWARANCJI

Zniesiona została minimalna wysokość gwarancji. Wcześniej było to 10% kosztu inwestycji. Maksymalna kwota pozostała jednak na poziomie 100 tys. zł.

5. SPŁATA RODZINNA

Fakt, że można wziąć kredyt bez gwarancji sprawia, że otrzymujemy możliwość skorzystania z kredytu z samą spłatą rodzinną, co do tej pory było niedopuszczalne.

Wprowadzono natomiast dodatkowe ograniczenie. Traci się uprawnienia do spłaty rodzinnej, jeśli w pierwszych 3 latach po uruchomieniu nastąpi nadpłata kredytu inna niż pochodząca ze spłaty rodzinnej lub przeznaczona na spłatę kredytu w części objętej gwarancją.

6. OPŁATA ZA GWARANCJĘ W RODZINNYM KREDYTCIE MIESZKANIOWYM

Dodany został zapis, że opłata w wys. 1% pobierana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, liczona od kwoty udzielonej gwarancji nie będzie podlega zwrotowi, nawet w przypadku nadpłaty kredytu.

7. WKŁAD WŁASNY

  • 20% całkowitych wydatków inwestycyjnych w przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem, lub
  • 30% całkowitych wydatków inwestycyjnych w przypadku kredytu ze stałym oprocentowaniem

Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadku, gdy wkład to tylko działka budowlana. Wtedy jedyną zasadą jest to, że wartość tego wkładu w sumie z wartością kredytu nie może być wyższa niż 1 mln.

Dodano także warunek, że jeżeli wkład własny jest mniejszy niż 20% kosztów inwestycyjnych, to różnicę pomiędzy wysokością tego wkładu własnego a 20% musi stanowić gwarancja.

8. POSIADANE WCZEŚNIEJ NIERUCHOMOŚCI

Wcześniejsze wyjątki mówiące o tym, że gospodarstwa z co najmniej dwójką dzieci mogą posiadać maksymalnie jedną nieruchomość mieszkalną o określonym metrażu otrzymały dodatkowy warunek, że ich wkład własny nie może być większy niż 10%.

Dopuszczalne będzie zbycie w ciągu wcześniejszych 5 lat przed zaciągnięciem Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego, nieruchomości mieszkalnej w drodze darowizny osobom z I i II grupy podatkowej, jeśli nasz udział w zbywanej nieruchomości nie wynosił więcej niż 50%, a osoba obdarowywana już wcześniej jakiś udział w tej nieruchomości posiadała.
Warunki dotyczące zakazu wcześniejszego zbycia nieruchomości w formie darowizny nadal nie dotyczą spółdzielczego własnościowego prawa.

Krzysztof Bontal
Proferto