Strona główna Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, tj. strony www.pierwszemieszkanie.info, jest Erty One Sp. z o.o. z siedzibą w Wójtowie (11-010), ul. Malinowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001000548, REGON: 523569560 NIP: 7393975451, zwana dalej Administratorem, lub Erty One.

Erty One zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je przetwarzamy.

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Erty One  w związku z oferowanymi przez Erty One usługami, prowadzonymi rekrutacjami oraz udzielaniem niezbędnych informacji. Dane osobowe obejmują informacje zgromadzone podczas rozmowy telefonicznej, online poprzez strony internetowe Erty One a także poprzez ankiety lub spotkania bezpośrednio z Agentami, Pracownikami i Współpracownikami Erty One.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi zatem część warunków korzystania z danej Strony internetowej.

Jakie informacje gromadzimy?

W niniejszej Polityce prywatności termin ?dane osobowe? oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP oraz informacje zawarte w przesyłanych wiadomościach.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika jak i z innych źródeł.

Erty One może pozyskiwać osobowe bezpośrednio od Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Gromadzone są wtedy takie dane, jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • informacje zawarte w wiadomości

Informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze Stron internetowych

Erty One korzysta z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych), aby automatycznie gromadzić informacje o Użytkowniku podczas korzystania ze Stron internetowych Erty One  zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Rodzaje informacji, które Erty One gromadzi automatycznie:

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane przez strony Erty One:

Nazwa pliku CookieRodzaj pliku CookieCel wykorzystywania pliku CookieCzy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny?
kohana_ang_session_name, session_cookie  Plik Cookie sesji Przechowuje dane sesji Nie 
PHPSESSID Plik Cookie sesji  Przechowuje identyfikator  sesjiNie 
smuuid Plik Cookie sesji  Przechowuje identyfikator  sesjiNie 
lang Plik Cookie sesjiPrzechowuje informacje o językuNie 
politykaCookie Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o przeczytaniu informacji o polityce cookieNie 
swtd_cookie_12342 Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o preferencjach użytkownikaNie 
utma, _utmb, _utmc, _utmt, utmz, _dc_gtm_UA-63360240-1, _ga, _gat, _gidPlik Cookie sesji Przechowuje dane statystyczne Google AnalyticsNie 

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby akceptować ciasteczka. Ustawienia można zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby otrzymywać komunikat, jeśli ciasteczka będą przesyłane do urządzenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, może mieć to wpływ na przeglądanie strony internetowej Erty One, a w szczególności może uniemożliwić korzystanie z części zasobów danej strony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Erty One zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Erty One może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie są wykorzystywane przez Erty One do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z danymi Użytkowników, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

Ciasteczka innych podmiotów

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane pliki cookie podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Każdy z Użytkowników posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych ?cookie”.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Erty One wykorzystuje dane osobowe w poniżej wymienionych celach.

 • Podane przez Państwa dane podczas bezpośrednich spotkań z pośrednikami lub przedstawicielami Erty One, w formularzu kontaktowym na stronie własnej lub stronach partnerów, podczas targów, w mediach społecznościowych wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, weryfikacji jakości i zadowolenia ze świadczonych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Erty One oraz promocji produktów własnych.
 • W zależności od decyzji o wyrażeniu zgody przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z Agentem Erty One np. przy zawieraniu umowy, podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Erty One, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez Erty One informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
 • Informujemy, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez Erty One.
 • Ponadto, w celu właściwej realizacji świadczonych przez Erty One usług oraz jedynie w zakresie udzielonej uprzednio zgody, podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów Erty One.
 • Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

Jak długo przechowujemy dane?

Erty One gromadzi dane osobowe w określonym celu i nie przechowuje ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonego celu, chyba że istnieje obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych. Co do zasady:

 • Dane w celach marketingowych Erty One przechowuje do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 • Dane pozyskane w celach rekrutacyjnych Erty One przechowuje do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata
 • Dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy Erty One przetwarza do zakończenia współpracy. Termin ten może być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W szczególności przepisów księgowych.
 • Dane osobowe Użytkownika gromadzone w związku z funkcjonowaniem serwisu Erty One przetwarza 5 lat

Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

Podstawa prawna

Erty One w większości nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. Zgoda użytkownika jest zawsze dobrowolna, a jej niepodanie uniemożliwia realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona

W większości przypadków Erty One wyraźnie pyta o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • dodatkowo wyrażając zgodę w formularzach kontaktowych w serwisie www.pierwszemieszkanie.info godzi się na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

W przypadku kiedy Użytkownik przekaże Erty One swoje dane w celu otrzymania oferty, zawarcia czy realizacji umowy to dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu, iż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 list. B RODO).

W związku z tym iż niektóre przepisy prawa, jak przepisy księgowe, nakładają na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych, to w takim przypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu na taki obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)

Jeśli Użytkownik skontaktuje się sam z Erty One, wypełni formularz kontaktowy lub w inny sposób nawiąże się relacja między Administratorem a Użytkownikiem, to dane kontaktowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czasami dane Użytkownik w celach marketingowych mogą być przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane pozyskane ze względu na korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Administratora są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu przekazujemy dane osobowe?

Erty One zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.

Bezpośredni dostęp do danych Użytkownika mogą mieć jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć również współpracownicy Erty One oraz podmioty świadczące na rzecz Erty One usługi informatyczne, z którymi Erty One ma zawarte umowy powierzenia.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Podmiotom powiązanym.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

Ochrona danych osobowych

Erty One podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe Użytkownika, i wymaga tego samego od wszystkich podmiotów którym dane powierza i które przetwarzają dane w imieniu Erty One. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany pracownikom i współpracownikom Erty One wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

Erty One, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Erty One zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Home.pl z siedzibą w Warszawie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

Moje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

Prawa Użytkownika dotyczące ochrony prywatności

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki Erty One postępuje z danymi osobowymi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@ertyone.pl.

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

 • pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych, które Erty One przetwarza,
 • pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w ewidencji Erty One,
 • pragnie wnieść sprzeciw lub żądać, aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,
 • pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora,
 • pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponad to, informujemy, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów podmiotów innych niż Erty One, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów Erty One oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: biuro@ertyone.pl.

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na Stronach internetowych Erty One. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Erty One przetwarza dane osobowe. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

16.12.2022